După anul 1989 - RNP-Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor

Du-te la conținut

Meniul principal :

Scurt istoric

După anul 1989, datorită condițiilor social - economice și politice specifice trecerii la economia de piață și a retrocedării terenurilor agricole, efectivele de cabaline din marea creștere au sporit semnificativ, de la 663 mii capete în anul 1989 la 872.436 capete la 31.XII.2002 (conform datelor rezultate de la recensământul agricol, furnizate de Institutul Național de Statistică). Creșterea în sectorul privat este de 138% în timp ce sectorul de stat care crește cai în rasă pură, a înregistrat o scădere de la 7.114 capete la 3.680 capete (la 31 .XII.2003) reprezentând un regres de 48%. Efectele modificărilor structurale din societatea romanească de după 1989 s-au resimțit și în dinamica efectivelor de cai de rasă din hergheliile și depozitele de armăsari aparținând statului.

În anul 1991, Centrul Republican pentru Creșterea Cabalinelor și Calificarea Cailor de Rasă se reorganizează în Regia Autonomă „Cai de Rasă", unica autoritate hipică din țară care desfășura o activitate de interes public național prin efectivele de cabaline din hergheliile naționale, singurele nuclee de rasă pură din România și care reprezintă un patrimoniu genetic national.

În anul 1998, Regia Autonomă „Cai de Rasă" s-a reorganizat înființându-se, prin H.G. nr. 637/1998, Societatea Națională „Cai de Rasă" S.A. care a administrat un efectiv de 2060 cabaline din patrimoniul public al statului stabilit prin lege, compus din 110 armăsari pepinieri, 650 iepe de reproducție și 1300 armăsari de montă publică.

În anul 2002, printr-o decizie a Ministerului Agriculturii, Alimentaței și Pădurilor, a fost promovată O.U nr. 139 prin care se desființează Societatea Națională „Cai de Rasă" S.A, patrimoniul acesteia fiind preluat de Regia Națională a Pădurilor.

În anul 2003, Regia Națională a Pădurilor a declanșat un vast program de reabilitare a secțiilor de cabaline și de refacere a efectivelor de cai de rasă. Ca urmare a acestui program și datorită opririi vânzărilor, în anul 2004 s-au înregistrat creșteri ale efectivului de cai de rasă. La 30 noiembrie 2004 efectivul de cai de rasă a fost de 3.789 capete (103% față de anul 2003) iar la 1 martie 2005 a atins nivelul de 3.867 cabaline. Din totalul de 3.867 cabaline, în patrimoniul genetic național sunt 1.827 capete din care: 1.086 armăsari de montă publică, 97 armăsari pepinieri și 644 iepe mame pentru care se asigură o politică strategică de ameliorare în obțnerea celor mai buni produși folosiți atât pentru înlocuire în matcă cât și pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.

În iunie 2008, RNP-ROMSILVA participă cu un grup de cai de rasă Huțulă și Lipițană la prima expoziție internațională comună pentru rasele Lipițană, Shagya Arabă și Huțulă la Herghelia de Stat Topolcianky din Slovacia, eveniment organizat sub egida celor trei organizații internaționale de creștere a raselor amintite. Exemplarele crescute și ameliorate de către RNP-ROMSILVA impresionează specialiștii prezenți și membrii juriului iar iepele de rasă Huțulă de la herghelia Lucina ocupă primele locuri la categoriile de varstă corespunzătoare.

În aprilie 2009 RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov participă la organizarea Adunării Generale a Federației Internaționale a Crescătorilor de rasă Lipițană (Lipizzan International Federation). Calitatea organizării evenimentului și a prezentării efectivului de rasă Lipițană de la Sambăta de Jos sunt apreciate în mod superlativ de prestigioși hipologi oaspeți.

În septembrie 2009, la 90 de ani de la reîntemeierea Hergheliei de Stat de la Rădăuti,  RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Suceava organizează un eveniment jubiliar la care sunt invitați hipologi de marcă și specialiști internaționali ai rasei Shagya Arabă.

În august 2010, la 90 de ani de la reîntemeierea Hergheliei de Stat de la Sambăta de Jos,  RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov organizează evenimentul jubiliar dedicat acestui moment istoric al creșterii Lipițanului Românesc.
În iulie 2011, RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Suceava participă la organizarea Adunării Generale a Societății Internaționale a Crescătorilor de rasă Shagya Arabă (ISG). Evenimentul impresionează în mod deosebit hipologii și specialiștii veniți din toate colțurile lumii iar calitatea organizării și prezentării hergheliei și a efectivului de rasă Shagya Arabă de la Rădăuți este oglindită in mod elogios în diverse publicații internaționale de specialitate.
În august 2011, RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov organizează la Herghelia de Stat Sambăta de Jos Festivalul Lipițanului Românesc, eveniment menit să prezinte publicului valoarea, noblețea și calitățile zootehnice ale Lipițanului crescut în România.
În noiembrie 2011 este declanșată o acțiune de relocare  a unor nuclee de reproducție în cadrul secțiilor de creștere și ameliorare a cabalinelor administrate de RNP-ROMSILVA, cu scopul optimizării tehnologiei de creștere și ameliorare a cabalinelor de rasă precum și a adaptării la condițiile economice și sociale actuale.

2012
o În cursul amului 2012 Regia Națională a Pădurilor a organizat și găzduit, împreună cu organizațiile internaționale de profil, două evenimente hipologice internaționale majore: Adunarea Generală anuală a Federației Europene a Hergheliilor de Stat (European State Studs Association – ESSA), la București și Herghelia Jegălia în perioada 8 – 9 mai 2012 și Adunarea Generală a Asociației Internaționale a crescătorilor de cai de rasă Huțulă (Hucul International Federation – HIF) la Sucevița și Herghelia Lucina în perioada 26 – 28 iulie 2012.

2013
o Nucleului de rasă Furioso North Star a fost transferat la Herghelia Herghelia Rușețu.
o Nucleul de rasă Trăpașă a fost relocat la Herghelia Dor Mărunt.
o Leonte Ștefan sportiv al filialei Clubului Hipic ”Romsilva” din cadrul Depozitului de armăsari Dumbrava, din structura Direcției Silvică Neamț și calul Ogică, au obținut titlul de Campion  Național de Juniori, 18 ani, în cadrul finalei campionatului național desfășurat în perioada  10 - 14.10.2013 la Piatra Neamț. La aceeași competiție, Ionel Moroșan, sportiv al filialei Clubului Hipic ”Romsilva” din cadrul Hergheliei Rădăuți, din structura Direcției Silvice Suceava, și armăsarul Zoltan, produs de Herghelia Jegălia s-a clasat pe locul I. la disciplina sărituri peste obstacole dedicată cailor debutanți.
o Herghelia Rădăuti a participat la Campionatul European al rasei Shagya Arab, desfăsurat la Marbach, în Germania, cu două iepe, la clasele de bonitare: 7 – 10 ani şi 4 - 6 ani.
o Herghelia Lucina a participat la Campionatul Internațional HIF, de la Kołaczyce cu două exemplare de rasă Huțulă în clasele de bonitare tineret.


• 2014
o Armăsarul Olimp produs și antrenat de Herghelia Dor Mărunt câstigă Derbiul de trap al României .
o Echipele de atelaje R.N.P. - Romsilva de la Herghelia Sâmbăta de Jos și Depozitul de armăsari Arad nominalizate de Federația Ecvestră Română reprezintă lotul Național al României la Campionatele balcanice de atelaje la Subotica, Serbia, unde ocupă locul I
o În anul competițional 2014, dintre cele 60 de concursuri hipice planificate sub egida Federației Ecvestre Române în anul 2014, 12 concursuri (20%) s-au desfășurat grație organizării și infrastructurii hipice din cadrul sistemului hergheliilor de stat administrate de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, pentru disciplinele: sărituri peste obstacole, atelaje, probă completă și anduranță.
o În sezonul competițional 2014, C.H. ”Romsilva” a reintrodus, după o întrerupere de mai bine de un deceniu, baza hipică a Hergheliei Jegălia în circuitul concursurilor naționale pentru disciplina sărituri peste obstacole, organizând în perioada 24 – 26.05.2014 ”Cupa Carnaval”. Concursul reprezintă o etapă în revigorarea activităților de ameliorare, creștere și punere în valoare a Calului de sport românesc al cărui nucleu de rasă este perfecționat în cadrul acestei herghelii.

• 2015
o Prin Hotărârea nr. 301/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare,  hergheliile și depozitele de armăsari devin subunități în structura organizatorică a Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor.
o În anul competițional 2015, dintre cele 43 de concursuri hipice planificate sub egida Federației Ecvestre Române în anul 2015, 16 dintre acestea s-au desfășurat în bazele hipice din cadrul sistemului hergheliilor de stat administrate de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva sub motto-ul anului jubiliar: ,,Romsilva - 25 de ani de la înființare”. Competițiile ecvestre organizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva s-au desfășurat pentru disciplinele atelaje, anduranță, concurs complet și sărituri peste obstacole.
o Pentru prima dată Echipa Națională a României, participantă la Campionatul Balcanic de atelaje din Serbia, Subotica, în perioada 16 – 22 iunie 2015, a fost formată în exclusivitate din sportivii și caii Clubului Hipic Romsilva și anume: atelajul de la Herghelia Sâmbăta de Jos (sportivii Csoma Andrei și Janos Laszlo) și atelajul de la Depozitul de Armăsari Arad (sportivii Milin Milorad și Lovas Laura). În probele de dresaj și obstacole/conuri  în clasamentele la individual, atelajele României au ocupat locurile I și II, din cele șase atelaje participante. În clasamentul final la individual, atelajul de la Herghelia Sâmbăta de Jos s-a clasat pe primul. La Finala campionatului național de atelaje, desfășurat în baza hipcă a Depozitului de armăsari Târgu Mureș, Clubul Hipic ”Romsilva” s-a situat pe locul II, iar pentru faza de maraton, atelajul Hergheliei Sâmbăta de Jos s-a situat pe locul I.
o Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor a participat, cu 16 exemplare reprezentând 10 rase de cabaline, la cele mai importante evenimente expoziționale zootehnice internaționale desfășurate în cursul anului 2015 în România: Expoziția Internațională de Animale de Rasă și Echipamente pentru Zootehnie ZEFA, în cadrul Salonului Animalelor de Rasă (SAR), în perioada 26 – 29 iunie 2015 pe Aerodromul Floreni din Dorna Candrenilor, județul Suceava.

• 2016
o La  Etapa Națională de Atelaje, 19 – 22 mai 2016, la Depozitul de armăsari Târgu Mureș, D.C.E.A.C. – R.N.P. - Romsilva a introdus în premieră, pentru testarea în competiții sportive, un atelaj de cai reprezentând Herghelia Lucina și nucleul de rasă Huțulă la categoria Poney.
o În cadrul  Finalei Campionatului Național de Atelaje, care s-a desfășurat în perioada 09.-11.10.2016 la Depozitul de armăsari Târgu Mureș, Rákóczi Gergö Lóránd reprezentând Clubul Hipic ”Romsilva”, filiala Herghelia Sâmbăta de Jos a obținut pentru prima dată pentru Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, administratorul hergheliilor de stat, locul I. și titlul de campion național la atelaje cu doi cai.


• 2017
o Herghelia Rădăuți marchează festiv 225 de ani de la întemeiere.
o Echipa de atelaje a Hergheliei Sâmbăta de Jos a încheiat sezonul competițional 2017 prin câștigarea titlului de Campion Național 2017 a titlului de Campionatului Balcanic pentru atelaje cu 2 cai atât individual cât și ca membră a echipei naționale a României alături de echipa Filialei Clubului Hipic ”Romsilva” – Depozitul de armăsari Arad.
o La Finala Campionatului de atelaje cu doi cai pentru anul 2017, Clubul Hipic ”Romsilva” compus din atelajele Hergheliei Sâmbăata de Jos și Depozitul de armăsari Arad au caștigat locul I, 25 – 27 august 2017, Depozitul de armăsari Târgu Mureș
o D.C.E.A.C. – R.N.P. - Romsilva a prezentat în premieră națională, pentru testarea în competiții sportive, un atelaj de armăsari reprezentând Herghelia Lucina și nucleul de rasă Huțulă la categoria Poney. Echipa Herghelie Lucina a participat în prealabil un stagiu de pregătire la Herghelia Beclean, sub coordonarea echipei din această subunitate.


• 2018
o La Herghelia Jegălia se organizează prima ediție a Cupei Calului de sport românesc, in cadrul căreia, în premieră premieră este introdusă disciplina Dresaj.
o Herghelia Rușețu prezintă la expoziția agricolă internațională de la Mezohegyes 6 cabaline din diferite categorii de vârstă aparținând nucleul de rasă Furioso North Star.
o Echipa de atelaje a Hergheliei Sâmbăta de Jos a încheiat sezonul competițional 2017 prin câștigarea titlului de Campion Național 2018.
o Echipele de atelaje a Hergheliei Lucina obțin în premieră titlul de Campion Național la categoria Poney și ocupă intreg podiumul competiției.
o Herghelia Mangalia marchează festiv 90 de ani de la întemeiere.


• 2019
o La Herghelia Tulucești a fost înființat cel de al doilea nucleu de reproducție pentru populația de Cal de sport românesc, prin transferul unui număr de 12 capete din categoria Iepe mamă de la Herghelia Jegălia, pentru sezonul de reproducție 2019.
o Pentru a pune bazele unei crescătorii naționale durabile și competitive în raport cu sistemele de amelioare și utilizare a cailor în probele olimpice de călărie, în paralel cu programul sistematic de testare a performanțelor proprii a Calului de sport românesc în cadrul competițiilor oficiale, la Herghelia Jegălia și la Herghelia Tulucești se va desfășura cel de al doilea sezon de reproducție/ inseminare artificială a unui lot de 24 de iepe mamă din cadrul proiectului cadru pentru creșterea nivelului de performanță în sportul ecvestru al populației de Cal de sport românesc, prin metoda încrucișării de ameliorare prin infuzie, cu material seminal provenind de la reproducători de marea valoare genetică din ierarhia mondială actuală.


 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal