Legislație - RNP-Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor

Du-te la conținut

Meniul principal :

 • Hotărârea nr. 301/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;

 • LEGE nr.72 din 16 ianuarie 2002 - Legea Zootehniei - Textul actului publicat în M.Of. nr. 72/31 ian. 2002;

 • LEGE nr. 389 / 2005 - Legea Calului;
 • CRITERII DE BONITARE nr. 2 din 16 iulie 2008 - privind aprecierea cabalinelor de reproducție;
 • ORDIN nr. 152 din 24 iunie 2010 - pentru stabilirea componenței Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă;
 • O.M. nr.861/2003, Ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă M.O. nr.62/26.ian.2004;
 • ORDIN nr. 201 din 13 decembrie 2007 - privind procedura de eliberare a certificatului de competență profesională pentru conducătorii și insoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii;
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • OUG 139/2002 - privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
 • Legea 24 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonantței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 504/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE .i 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvidelor;
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal