PUR SÂNGE ENGLEZ - RNP-Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor

Du-te la conținut

Meniul principal :

Rasele de cai

Pur sânge englez    

Istoric și scurtă pezentare a rasei:

Rasa
Pur sânge englez a fost introdusă în România după anul 1870, prin importuri sporadice întreprinse de marii proprietari de cai de la acea vreme.

În 1872 Ministerul Armatei a înființat o herghelie la Nucet (jud. Dâmbovița) cu scopul de a produce armăsari amelioratori pentru nevoile cavaleriei. Efectivul de reproducători de cai de rasă Pur sânge englez a fost mărit prin importuri pentru completarea efectivului din depozitele de armăsari înființate ulterior la Andalchioi și Grasi.

În anul 1874 se înființează Jockey Club - Asociația Crescătorilor de cai Pur sânge englez, după modelul unor asociații omoloage existente deja în alte state ale Europei, cu tradiție și experiență în creșterea cailor de galop.

În 1875 la București - se înființează H
ipodromul Băneasa și se desfășoară primele curse de galop.

Din 1882 alergările de galop sunt extinse în două sesiuni, de primăvara și de toamnă, având caracter săptămânal. Cursele întrerupte din cauza primul război mondial (1916-1918) vor fi reluate abia în 1919, cu toate pierderile grele suferite în efectivele de cai de rasă.În primii ani de după război aceste efective cresc numeric și calitativ și urmează o perioadă de dezvoltare și adaptare a unui efectiv semnificativ de cabaline de rasă la condițiile de mediu din România.

În a doua jumătate a perioadei interbelice importurile aproape că încetează iar România devine exportatoare de cai de rasă
Pur sânge englez. În această perioadă matca rasei a atins 600 iepe de reproducție, iar anual erau fătați între 250 și 300 de mânji. Veniturile obținute din curse erau semnificative, acoperind și costurile de întreținere a infrastructurii destinate alergărilor.

Al doilea război mondial afectează cea mai mare parte a mătcii de
Pur sânge englez din țară. După încheierea războiului și aplicarea naționalizărilor, exemplarele de cai de rasă din zona privată au fost adăugate nucleelor de reproducție din hergheliile de stat de la Cislău și Slobozia. Cursele vor fi reluate pe hipodromul din Băneasa care este numit "Hipodromul republican de galop'".
Acest hipodromul a fost demolat în perioada 1956 -1960, spatiul fiind ocupat de edificiile Casei Scânteii, azi Casa Presei Libere, și de complexul expozițional Romexpo.

Caii de rasă
Pur sânge englez sunt crescuți mai departe în sistemul hergheliilor de stat la Cislău și Balc (herghelie devenită începând cu anul 1999 secție de producție vegetală). Chiar și în condițiile lipsei unui hipodrom, caii de rasă Pur sânge englez nu și-au pierdut din însușirile caracteristice. Datorită profesionalismului specialiștilor numeroase exemplare s-au evidențiat la prestigioase curse internaționale desfășurate pe hipodroamele din capitalele statelor din spațiul estic al Europei: Berlin, Praga, Varșovia, Budapesta, Moscova.

Rasa Pur sange englez este considerată ca o rasă amelioratoare care îndeplinește un rol strategic în sistemul hergheliilor de stat, rasă indispensabil utilă în proiectarea incrucișărilor de ameliorare prin infuzie pentru populațiile de cai din rasele Furioso North Star, Gidran, Nonius, Sport precum și în încrucișarile de ameliorare pentru crearea de rase noi cu însușirile care au consacrat acestă rasă.
Un argument îl reprezintă perspectivele utilizării acestei populații ca bază de pornire a creșterii adaptate cererii de cai de curse: alergările de galop pe hipodrom.

Aptitudini: alergare plată la galop pe hipodrom

Obiectivele ameliorării:

 

- sporirea capacității energetice în curse de galop
- la stadiul de adult, media dimensiunilor corporale să fie:

 

la iepe:  

talia 166 cm
perimetrul toracic 188 cm
perimetrul la fluier 20 cm

 

la armăsari:

talia 168 cm
perimetrul toracic 188 cm

perimetrul fluierului 20,5

 

- mărirea rezistenței constituționale;

- îmbunătătirea indicilor de reproducție.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal